sales@datavend.eu User Login

 

Благодарение на дългогодишния си опит в областта на вендинг бизнеса, разработихме уеб базирано приложение за управление на отчетността и бизнес процесите при експлоатацията на вендинг автомати.

Приложението може да бъде свързано със съществуващия софтуер на вендинг оператора посредством API и обхваща всички бизнес процеси – от първоначалния монтаж, регистрацията на посещенията и зарежданията, инкасирането на приходите от продажби до отчитането на преброените суми и заприхождаването им в касата на дружеството.

За регистрация на посещенията разработихме мобилно приложение както с цел коректно въвеждане на данните за зареждането и отчитането на машините в реално време, така и за удобство при обслужване им от операторите.

Ползването на мобилни терминали, снабдени с приложението на Datavend осигурява висока степен на надежност при трансфера на данни и работа с едно устройство за всички видове операции – от заявката за получаване на стока в автомобила на оператора, през зареждането, отчитането на автоматите и получаване на известия за възникнали повреди, до генерирането и предаването на фискални отчети от предлаганите от Datavend фискални устройства (ФУВАС).

Внедряването на разработените от Datavend приложения дава възможност за централизиране на управлението на експлоатацията на вендинг автоматите, автоматизира бизнес процесите и оптимизира времето за администриране на данните за посещенията, зареждането, продажбите и отчетността.

В комбинация с получените данни от устройствата за телеметрия ползването на приложенията позволява наблюдение на работата на всяка машина в реално време, планиране на посещенията и зарежданията, както и своевременното отстраняване на технически повреди от оператор или сервизен техник.