sales@datavend.eu User Login

Дейтавенд ООД

Централен офис

София-1616

ул.”Маринковица”2Б

ет.2 офис 2

+359 2 955 19 16

office@datavend.eu

Офис Пловдив

Пловдив – 4000, ул.“Царево“ 10

(вход от ул.“Ст. Михайловски“)

Тел. 0886 949 809

E-mail: plovdiv@datavend.eu

Офис Русе

Русе – 7000,

бул.“3-ти март“ 58

Тел. 0878 986 042

E-mail: ruse@datavend.eu

 

Вендинг телеметрия

За повече информация относно възможностите, които вендинг телеметрията Ви предоставя,

моля свържете се с нас чрез формата по-долу, на тел. +359 888 807865 или на e-mail sales@datavend.eu

 

Касови апарати и фискални устройства

За повече информация свързана с продажбата и сервизното обслужване на фискални устройства за вграждане в автомати на самообслужване, моля

свържете се с нас чрез формата по-долу или на e-mail service@datavend.eu

или на тел. +359 888 637035

 

Специални проекти

За повече информация относно специалните проекти на нашето дружество, моля

свържете се с нас чрез формата по-долу или на e-mail stanoev@datavend.eu

или на тел. +359 888 807865

 

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на софтуер за програмиране, настройки и управление на фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване – 1 бр.”, във връзка с изпълнение на договор №BG-RRP-3.004-2148-C01.

Trujna Dokumentazia DNA