sales@datavend.eu User Login

 

Дейтавенд ООД

София-1616

ул.”Маринковица”2Б

ет.2 офис 2

+359 2 955 19 16

office@datevend.eu

 

Вендинг телеметрия

За повече информация относно възможностите, които вендинг телеметрията Ви предоставя,

моля свържете се с нас чрез формата по-долу, на тел. +359 888 807865 или на e-mail sales@datavend.eu

 

Касови апарати и фискални устройства

За повече информация свързана с продажбата и сервизното обслужване на фискални устройства за вграждане в автомати на самообслужване, моля

свържете се с нас чрез формата по-долу или на e-mail service@datavend.eu

или на тел. +359 888 637035

 

Специални проекти

За повече информация относно специалните проекти на нашето дружество, моля

свържете се с нас чрез формата по-долу или на e-mail stanoev@datavend.eu

или на тел. +359 888 807865