sales@datavend.eu User Login

 

Datavend предлага устройства за телеметрия и пренос на данни datavend telemetry unitот вендинг автоматите на оператора до централната им база данни в реално време.

Предаваната информация отчита промените в данните за продажби по артикули, техническото състояние на машините, детайли за регистрираните грешки и др.

Внедряването на телеметрия в дейността на вендинг оператора позволява постоянен мониторинг на работата на всяка машина, планиране на посещенията и зарежданията, генериране на актуални справки и отчети, планиране на реакцията по отстраняване на технически повреди и др.

В комбинация с мобилното приложение за отчет, внедряването на телеметрия намалява до 60% времето за отчитане на продажбите при посещение на машината.