sales@datavend.eu User Login


За българските вендинг оператори, Datavend предлага фискални устройства за вендинг автомати (ФУВАС) с интегрирана система за мониторинг на продажбите и техническото състояние на машините.

Фискалните устройства, предлагани от Datavend са произведени от Елтрейд ООД, съобразно изискванията на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. В допълнение, устройствата предлагат възможност за известяване при повреда на вендинг автоматите или разплащателните им системи, полезни справки за броя продажби и тяхната стойност, възможност за генериране и печат на месечни и годишни отчети чрез принтер или специализиран софтуер за отчет.

Вендинг операторите, ползващи допълнителните функционалности на фискалните устройства предлагани от Datavend, могат да генерират месечните си фискални отчети посредством мобилно приложение за смартфон или таблет, да ги визуализират в системата за мониторинг и изпращат автоматично за осчетоводяване.

Предлага се в Google Play

Фискалните устройства са съвместими с всички марки и модели вендинг автомати, снабдени с разплащателни системи и ползващи протоколи Executive и MDB.

Фискалните устройства, предлагани от Datavend са част от нашето портфолио от продукти, предназначени за вендинг оператори в България заедно с приложенията за контрол и управление на вендинг бизнеса и устройствата за телеметрия и пренос на данни.