sales@datavend.eu User Login

Datavend предлага на своите клиенти мобилни и стационарни касови апарати, отговарящи на промените в изискванията към ЕКАФП на наредба Н-18 и произведени от „Елтрейд“ ООД.

„Елтрейд“ ООД е производител на касови апарати и фискални устройства за българския и световния пазар с над 20 годишен опит.

Трите модела нови касови апарати ELTRADE A1, ELTRADE A3 и ELTRADE B1 преминаха успешно изпитванията за съответствие с промените в Наредба Н-18 в Българския институт по метрология (БИМ) и бяха включени официално в регистъра на НАП.

Съгласно промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, регистрираните по ДДС фирми да сменят или модифицират използваните от тях касови апарати най-късно до 31.03.2019, а нерегистрираните – до 30.06.2019.

Потребителите използващи произведени до момента от „Елтрейд“ касови апарати, могат да се свържат с представител на Datavend  и проверят дали те могат да се пренастроят съобразно новите изисквания. Ако това е възможно, модификацията може да бъде извършена в офис на Datavend.

Тези от тях, на които се налага да сменят касовия си апарат, могат да изберат един от трите модела ELTRADE A1, ELTRADE A3 и ELTRADE B1. Освен че отговарят на новите изисквания, те предлагат като добавена стойност възможност срещу минимален месечен абонамент всяка продажба да се следи онлайн.

Предназначението на услугата е да осигури пренос на информация през интернет между касовия апарат и базата данни на фирмата. По този начин счетоводителят може да вижда онлайн дневните и месечните отчети, вместо собственикът на касовия апарат да му ги предава по един или друг начин. Освен това отчетите могат да се импортират директно в счетоводната програма. Услугата позволява още дистанционно да се програмират във фискалното устройство артикули, клиенти, цени и др., което облекчава значително работата на отговорните за това служители. През облака могат дори да се следят складови наличности и да се въвеждат документи за доставка, изписване и ревизия.